Uszkodzenie sieci telekomunikacyjnej art 254a k.k.

Co robić jeśli ktoś uszkodzi nam sieć telekomunikacjyną (np. koparka przecięła kabel, który jest w kanalizacji naniesionej na mapę)?

Należy od przedstawiciela firmy, od razu po zdarzeniu, otrzymać oświadczenie, że przeciął kabel, data, godzina, nazwa firmy, imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, informację czy forma ma ubezpieczenie OC.

Jeśli nie chce podpisać oświadczenia, udostępnić danych firmy, należy wezwać Policję i powołać się na art 254a k.k.’Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Policja spisuje notatkę, z tym mamy ułatwione uzyskanie kosztów wykonania naprawy kabla.

Sprawcy wysyłamy do zapłaty notę na kwotę netto z faktury za wykonanie naprawy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Oznaczenia na mapie zasadniczej

eN – przewód elektroenergetyczny ziemny niskiego napięcia
eS – przewód elektroenergetyczny średniego napięcia (>1000V)
eSA – przewód elektroenergetyczny średniego napięcia, położenie ustalone na podstawie wskazań aparatury,
2eS – przewód elektroenergetyczny średniego napięcia 20kV
5eS – przewód elektroenergetyczny średniego napięcia 50kV

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj